• Име на Проект: Търсене на дълбоки води за Рибна ферма до яз. Копринка
  • Клиент: Форес Груп
  • Местоположение: яз. Копринка
  • Година на Завършване: 2019

Целта на проекта е да се осигури водоснабдяване на рибна ферма, която се намира в близост до язовир Копринка.

При началният оглед се взе решение за разположение на измервателните профили, които бяха избрани по оптимален начин за откриване на потенциалните водоносни зони.

Резултатите от измерванията показаха по недвмусмислен начин подходящите зони за извършване на сондажни работи.

X