Геофизично измерване при търсене на вода

Водата е живот. Всички организми на планетата Земя се нуждаят от вода. Разбира се, начините по които водата се използва са изключително много и задоволяват различни потребности и нужди.

Тъй като инвестицията за воден сондаж често пъти не е малка е необходимо да се подсигурим с това, че на избраното място действително има вода. Геофизичното измерване за търсене на вода може да спести огромни средства при последваща инвестиция за направата на сондаж за вода. То е една задължителна стъпка при намерение за реализиране на сондажно решение за добив на вода.

Важно е да се има предвид, че преди да е започне сондиране за вода е необходимо да се определи подходящо място, което да осигури нужните водни количества. Има много фактори, от които зависи капацитета за добив на вода. Но за момента ще се съсредоточим на предварителните стъпки.

За да се проведе измерване, което помага за откриване на вода са необходими няколко задължителни момента като минимум:

  • Оглед на място
  • Прилагане на геофизични метои за търсене на вода
  • Цифрова обработка
  • Анализ

Оглед на място

Преди да се пристъпи към измерване за откриване на водоносните зони е необходимо да се направи предварителен оглед на избраното място. Прави се предварителен анализ на геложката ситуация и геоложките условия за откриване на потенциал за наличие на подземни води. След което се извършва оглед на терена, който е определен за водоползване.

При огледът се взима предвид границите на имота, за да се подсигури конкретно измерване, което в бъдеще ще може да се използва за сондажни работи.

Геофизични методи за търсене на вода

Едни от доказаните начини за търсене на вода са геофизичните методи, които осигуряват надеждност при избор на подходящата зона за извършване на сондажни работи.

В нашата работа прилагаме техническо решение на базата на Методът на Естествените потенциали. Той има своята научна и математическа обосновка за приложение на практика.

Цифрова обработка

След получаване на първичните данни е небохдимо да се извърши обработка.

Ние сме разработили авторско решение, което се е доказало през годините със своята надеждност.

Анализ

След всички стъпки вече се стига до анализа на данните. На този етап можем да определим мястото, където е разположена водоносната зона. Освен това може да се определят и допълнителни потенциални зони за водоползване.

Ако сме ви били полезни, не забравяйте да споделите публикацията с приятели.
В случай, че не сте сигурни дали сте на прав път с вашите въпроси – не се колебайте да се свържете с нас и да се възползвате от ексклузивните ни услуги, предназначени специално за вашите нужди, десетки други вече го направиха.

X