Търсене на вода с Геофизично измерване – Основен Пакет

Обща информация

Методът на измерване, който се използва е научно доказана методология за геофизични изследвания за търсене на вода.

При измерване чрез геофизична техника за търсене на вода се иползва Методът на Естествените потенциали. Той гарантира откриване на водонаситените зони в дълбочина в зависимост от геоложките условия.

При всяко измерване ние прилагаме нашия дългогодишен опит и ноу-хау, които гарантират изрядни резултати.

Извършваме измервания на територията на България, Сърбия, Гърция, Македония и Румъния.

Какво включва този пакет

Всички пакети включват общи неща, които са основни за гарантиране на правилната технология при измерване чрез геофизични методи.

Оглед

На място се преценява от наш специалист как да се разположи измерването в зависимост от терена.

Цифрова Обработка

След провеждането на геофизичното измерване се извършва обработка на получените данни.

Експертна Оценка

След извършване на анализ и измерване се изготвя експертна оценка според получитените данни.

Цена за територията на България

1200.00лв. без ДДС

Геофизично измерване

Провеждане на измерване по Метода на Естествените потенциали след извършен оглед на място на обекта.

Анализ

След провеждане на оглед, измерване и цифрова обработка се извършва анализ и откриване на водоносните зони.

Препоръки

Изготвяне на препоръки и съвети, които могат да се приложат на база измервателните данни.

Цена за други балкански държави

1800.00лв. без ДДС

X