С над 15 години опит ние сме водеща компания в областта на Инженерната геология и Хидрогеология в България и региона.

Нашият екип от специалисти има над 15 години проектантски и консултантски опит в различни направления и проекти с хидрогеоложка и инженерно-геоложка насоченост.

Ние предлагаме решения от индустрията за индустрията. С опит над 5 години в областта на геофизичните методи за търсене на вода.

контакти за измервания

Над 5 години ние вече сме утвърдени в намирането на вода с геофизични методи, които улесняват избора на сондажна дейност за водоползване. Ние сме първите в България, които сме разработили информационно-техническо решение за обработка на геофизични данни за търсене на вода. Нашата система се е доказала вече в повече от 1000 реализирани проекта в търсене на вода.

  • Имаме експерти
  • Модерни технологии
  • Методология
  • Качество и акуратност

5000+

Завършени проекти

7000+

Консултации и експертизи

1154+

Извършени измервания
X