Ние откриваме вода за вашите проекти

Без вода няма живот. При каквато и да е дейност водата е необходимост, която е ключов компонент в ежедневието.

В нашата работа сме помогнали за различни начинания, които са били в начален етап или вече са в експлоатация. Част от успешния път на развитие на даден бизнес проект е именно подземните води, които недрата на Земята могат да предложат.

Търсене на вода с електроди

Измерването с електроди при търсене на вода е геофизичен способ, който по доказана методика помага за откриване на водонаситените зони. Методът няма ограничение за това какви са целите на използване на подземните води. Той е насочен към откриването на водоносните зони.

В повечето случаи за годините работа и експертен опит по различни проекти сме били част от началния етап при всеки един от тях.

Използвали сме успешно геофизично търсене на вода за различни видове проекти. Както и различни по мащаб.

Вили, къщи, жилищни сгради

Например, при желание за водоснабдяване чрез воден сондаж на къщи хората, които искат такъв тип съоръжение са ни се доверили за откриването на водата, така че в техния имот да има подходящо място за добив на вода. Разбира се, има и такива случаи, когато имота попада в такава площ, която няма вода подходяща за питейни или промишлени цели или пък въобще няма подземни води.

Оранжерии, парници, земеделие и животновъдство

През годините много клиенти, които искат да се развиват в областта на животновъдството и земеделието са се обръщали към нас за откриване на вода.

Успешно сме откривали вода с геофизични методи за напояване и други необходими дейоности, които съпътстват дейностите на земеделци и животновъди.

Фабрики, заводи и предприятия

Различни клиенти, които имат нужда от водни сондажи за производствени и технологични нужди са се обръщали към нас с молба за откриване на вода. И в тези случаи успешно сме намирали вода с електроди, когато е било възможно.

Важно е да се отбележи, че водните ресурси зависят от геоложките условия и понякога просто технологично не е възможен добива на вода чрез сондаж. Измерванията, които извършваме еднозначно могат да потвърдят или не наличието на използваеми водни ресурси в конкретния район.

За да сте сигурни във вашата инвестиция поръчайте вашето измерване за търсене на вода и нашите специалисти ще го извършват в най-кратки възможни срокове.

X