3 основателни причини да си поръчате геофизично измерване

Ако ви предстои направата на сондаж за вода то неизменно в главата ви нахлуват куп въпроси, касаещи избора на изпълнител.

При организация на цялостният проект за откриване и добив на вода трябва да се вземат предвид редица фактори. Основно дейностите по сондаж за вода се извършват в летните месеци, когато времето позволява достъп на тежки машини. Затова трябва да се направят предварително постъпки за намирането на подходящите места за сондиране.

Важно е да си давате сметка, че това е голяма инвестиция и не е добра идея да се опитвате да пестите едно или друго перо.

Не съм толкова богат, за да си купувам евтини неща!

Марко Поло

Планиране на инвестицията

Когато имате нужда от сондаж за вода за различни цели без значение от размера на инвестицията вие трябва да планирате цялостния бюджет на начинанието. Колко ще струва? Кога да се направи? И още много.

Самото планиране има две страни – финансова и организационна.

Финансовата страна на въпросът обикновено е по-важната за клиента. И тогава бихме могли да посъветваме хората, които се нуждаят от сондажи за вода да не се опитват да пестят от технологията за намиране на вода.

Един от утвърдените в световната практика е геофизичния подход за търсене на вода. При него намаляваме риска за неуспех при провеждане на сондажните работи.

Евтиното винаги излиза скъпо

Когато има нужда от вода от сондаж преди да се започне каквото и да е необходимо да има адекватно финансиране. Често хората се опитват да пестят в процеса на работа по проекта. Което е неправилно, тъй като разчетите вече са направени.

Когато е направена предварителна количествена сметка винаги се включва перо за прилагане на методи за търсене на вода. Тези методи са задължителна част от проекта за воден сондаж.

Откриване на водоносните зони

При реализацията на проект за сондаж за добив на вода най-важното е откриването на водата. Когато се инвестират суми от порядъка на няколко хиляди за сондаж е немислимо да разчитате на шамански техники или лозови пръчки.

Необходимо е използването на утвърдени научни методи с практическа насоченост какъвто е геофизичното измерване за търсене на вода.

Или казано с други думи трябва да знаем къде са зоните в които има вода, за да се сондира в точното място.

Ако сме ви били полезни, не забравяйте да споделите публикацията с приятели.
В случай, че не сте сигурни дали сте на прав път с вашите въпроси – не се колебайте да се свържете с нас и да се възползвате от ексклузивните ни услуги, предназначени специално за вашите нужди, десетки други вече го направиха.

X