• Име на Проект: Търсене на минерални води в общ. Дупница
  • Клиент: Община Дупница
  • Местоположение: гр.Дупница
  • Година на Завършване: 2019

В процес на работа бяха извършени няколко измервания по избрани трасета, които притежават потенциал за наличие на водни ресурси. На тези места бяха направени успоредни профили за геофизично измерване за търсене на вода.

Резултатите от измерванията показаха по недвмусмислен начин подходящите зони за извършване на сондажни работи.

X